Identiteit landschap

 

DNA Emmeloord-stadskruis 200712 Wo Geb 85-2010 DNA Emmeloord-stad volgt verkaveling 200712 Wo Geb 85-2010 DNA Emmeloord-groene mantel 200712 Wo Geb 85-2010
Stadskruis
De wijk de Erven ligt los van het stadskruis. Emmelhage en Waterland hebben hun entrees aan de wegen van het stadskruis.
Stadspatroon volgt verkaveling
Bij de groenstructuur van De Erven heeft de polderverkaveling als onderlegger gefungeerd voor de ligging van enkele sloten en straten.  Het verkavelingspatroon van de bebouwing wijkt af van dat van de polder. Voor Emmelhage en Waterland is met de straten en de bebouwing aangehaakt op de polderverkaveling.
Dit is gedaan met een ‘draai’ of ‘boogvorm’, waardoor de wijken een eigen richting krijgen, maar wel zijn gericht op de polder.
Groene mantel
De noord- en westzijde van de Erven zijn omsloten door een groene mantel.
De groene mantels van Emmelhage en Waterland zijn aan de zuidzijde robuust uitgevoerd en doelbewust aangesloten op het Emmelerbos om de wijk met (de sfeer van) het bos te verbinden. De groene mantel, als overgang van stad naar buitengebied, is hier niet consequent doorgevoerd.

De Erven

Vizier op het landschap Groene mantel (1) Groene mantel (2)
Vizier op het landschap
Aan de westzijde van De Erven is een monumentale groene entree met water en bomen die tevens een prachtig vizier geeft op het open polderlandschap.
Foto: A.J. Knipmijerlaan
Groene mantel
Aan de westzijde van De Erven ligt een brede groene mantel met wandelpaden en waterpartijen. Vanuit de mantel is er geen zicht op het naastliggend polderlandschap. De wijk ligt met de achterkanten tegen de mantel aan. Foto: Vanaf Mergellandpad
Groene mantel
De Espelerweg met aanliggende groene erven vormt de groene mantel aan de noordzijde van woonwijk De Erven. Vanaf deze weg is er tussen de erven door steeds een prachtig zicht op het polderlandschap.

Groene oevers Groene route (1) Stadsveld
Groene oevers
Langs de groene oever van de Espelervaart loopt een openbaar fietspad. Als het riet niet te hoog is, heeft de wijk hier contact met het water. In deze woonwijk liggen verder veel kavels met de achterkanten naar de Espelervaart. Foto: Mergellandpad
Groene route
Een tweetal groene routes lopen van noord naar zuid en worden begeleid door water.
Op deze plek waren in het oorspronkelijke landschap poldersloten aanwezig. Samen met de groene oost-west verbinding vormen ze een bijzondere kwaliteit van De Erven.
Foto: Generaliteitslandenpad

Stadsveld
Centraal in de wijk De Erven loopt een brede groenstructuur van oost naar west met water, bruggen, gras en bomen. Foto: Vanaf de Delflandlaan naar het oosten. 

 

 Emmelhage

Groene mantel (3) Groene mantel (4) Groene rand met wal
Groene mantel
De groene mantel ten oosten van Emmelhage heeft een romantisch landschappelijke inrichting met waterpartijen en glooiende taluds die sterk contrasteren met het functionele polderlandschap. Een grondwal vormt de afscheiding met de Banterweg. Op een zorgvuldig gekozen plek in de grondwal is er een open zicht naar één van de boerderijen aan de Banterweg. Foto: vanaf Jeanne D’Arclaan in noordelijke richting
Groene mantel
De westelijke rand van de wijk Emmelhage onderscheidt zich van de noordelijke en oostelijke rand door het open vizier op het polderlandschap. Hier is de toekomstige tweede fase van Emmelhage gepland.
Foto: vanaf het fietspad in de richting van de Schweitzersingel
Groene rand met wal
De noordelijke rand van Emmelhage heeft een binnen- en buitenzijde die door een grondwal met beplanting worden gemarkeerd. Aan de binnenzijde is er in de luwte van de grondwal een wandelpad en watergang. De watergang vormt de begrenzing met de aanliggende achtertuinen. Aan de buitenzijde ligt een fietspad parallel aan de rondweg. Foto: vanaf Banterweg in westelijke richting

De groene polderstraat Groene route (2) Zicht op poldersloot
De groene polderstraat
In Emmelhage zijn de straten gebogen en is het einde van de straat niet zichtbaar. Er ontstaat daardoor een zekere geborgenheid,
in tegenstelling tot de polder met zijn eindeloze lijnen. Brede voortuinen en een bomensingel in de straat zullen Emmelhage in de toekomst (als de bomen zijn volgroeid) een groene sfeer geven. Foto: Aletta Jacobshage
Groene route
Centraal door Emmelhage, van oost naar west, loopt een verbinding voor het langzaamverkeer, die de wijk op een gestroomlijnde wijze verbindt met het fietspadennetwerk van Emmeloord en van de polder. Foto: Abel Tasmanpad
Zicht over de poldersloot
In de wijk Emmelhage met gebogen lange lijnen valt een authentieke polderlijn meteen op. Het is een voormalige kavelsloot die plaatselijk is verbreed tot een heuse waterpartij. Even is weer de rechtlijnigheid van de polder herkenbaar. Foto: Vanaf Jeanne d’Arclaan/Newtonlaan in noordelijke richting


Waterland

Vizier op het landschap (2) Zicht op poldersloot (2)
Vizier op het landschap
De wijk Waterland valt op door boomloze brede en korte straten met ruim zicht op de horizon van de polder. Foto: Het Waterland
Zicht over de poldersloot
De kwaliteit van Waterland is de ligging van de woonkavels aan het water. Over het water is er op enkele plekken vanuit de openbare ruimte zicht op het landschap. Foto: Vanaf Waterland in noordelijke richting