Identiteit stedenbouw

2-3-6-ident-sted-1 2-3-6-ident-sted-2 
Gelijkwaardige entrees In De Erven
De Erven kent meerdere entrees. Het verschil tussen de hoofdontsluitingswegen en wijkstraten is beperkt, waardoor er ook beperkt sprake is van hoofd- en nevenentrees. De wijk De Erven kent gelijkwaardige entrees (oranje) die de woonbuurten aanhaken op de hoofdontsluiting van de stad. Er is geen duidelijke hoofdroute door de wijk (kronkelende witte lijnen). Er zijn twee fietspaden, die de wijk ontsluiten vanaf het oosten en er liggen meerdere bruggen over de Espelervaart, die de verbinding leggen met de voorzieningen van De Espelervaart en het centrum (geel).

Hoofdentrees in Waterland en Emmelhage
De ontsluitingsstructuur van Waterland en Emmelhage is hiërarchisch opgebouwd. Er zijn hoofdentrees (groen) en er is een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en zijstraten. Vanuit Emmelhage loopt een vrij-liggend fietspad naar de stadskern, die met een fietstunnel de Espelerweg kruist (gele stippellijn). 

 De Erven: Geen hiërarchie in de ontsluiting 
Onvolledige hoofdontsluiting (ringweg loopt niet door).
Er is geen duidelijke hoofdroute door de wijk.

Waterland en Emmelhage: Hiërarchie in de infrastructuur
Er is een duidelijk onderscheid tussen hoofd- (wit) en zijstraten (niet gemarkeerd).

Groene clusters van bijzondere met publieke en bijzondere functies
Er is een klein winkelcentrum in De Erven. Ze staat midden in de centrale groenstructuur van de wijk. Daarnaast liggen er gebouwen met bijzondere functies aan de oostkant van de wijk De Erven en aan de Espelerweg.

 

 

14 doorlopende groenstructuren

Doorlopende groenstructuren.
Het groen is van grote invloed op de beleving van Emmeloord.
De woongebieden van na ’85 hebben groene randen en sluiten aan op de bestaande groenstructuur van het Emmelerbos en de groene mantel. 
Ook de groene oevers van de Espelervaart vormen een groene rand van hoge kwaliteit. De oevers zijn op veel plaatsen openbaar, voorzien van voet- en fietspaden en bieden, vooral vanaf de bruggen, weidse zichten op de stad en de polder (zie ook de foto’s bij ‘Identiteit landschap’ in dit hoofdstuk). Het groen is op veel plaatsen verbonden en voorzien van paden en routes.

Wonen aan het water
In de wijken de Erven en Waterland speelt het water een belangrijke rol. In de wijk de Erven ligt het water aan de achtertuinen en in de centrale groene parkruimte. In Waterland grenst iedere woning met de achterkant aan het open water, dat in verbinding staat met de Lemstervaart. In de wijk Emmelhage is boswonen het hoofdthema voor fase 1. Hier is het water aan de rand gebruikt om de openbare ruimte extra kwaliteit te geven en de fietsroute tussen de wijk en de stad te begeleiden (zie foto).

150-212 150-211 150-213
Wonen aan het water in Waterland
Op de foto: Zicht vanaf Waterland
Wonen aan het water van het centrale park van de Erven
Op de foto: Delflandlaan
Water in de openbare ruimte in Emmelhage
Op de foto: fietspad naar de Lindebergsingel