Het stads-DNA

Voorwoord

Pouderoyen, één van de ontwerpers van Emmeloord, heeft in een van zijn schetsen van Emmeloord een stad met Hollandse grachten à la Leiden gemaakt. Ruim 50 jaar later presenteert Emmeloord zich vrij bescheiden. Het benadrukken van in het verleden geschetste en tegenwoordig gewenste en benodigde stedelijkheid is onze ambitie voor de toekomst.

Met trots presenteren we daarom “De Noordoostpolder-stad Emmeloord, DNA van een polderstad als inspiratie voor de toekomst”. In dit boek gaan we in op vragen als: Hoe kunnen we de kwaliteiten van onze stad beter benadrukken en tegelijkertijd meer allure geven? Wat is daar voor nodig? Maar ook hoe blijft Emmeloord, Emmeloord, wat is haar DNA?
Met deze vragen in ons achterhoofd zijn we begonnen aan dit prachtige project. In dit eerste boek kunt u lezen wat Emmeloord, Emmeloord maakt. De typische kenmerkende kwaliteiten van Emmeloord op het gebied van landschap, stedenbouw en architectuur en (groene) infrastructuur oftewel het DNA van Emmeloord.
Dit DNA-onderzoek zorgt ervoor, dat als we over elementen praten ook in structuren denken. Noordoostpolder is opgebouwd uit doordachte, heldere c.q. duidelijke structuren en elementen. Dit geldt niet alleen voor de stad en de polder maar ook voor onze dorpen. De studie daarvan staat in de boeken (de Noordoostpolder-dorpen, DNA van een dorp als bouwsteen voor de toekomst), deel 1 en 2. Er zijn overeenkomsten maar ook verschillen tussen dorpen en stad.

De relatieve korte opbouwperiode van de Noordoostpolder net na de tweede wereldoorlog heeft zijn weerslag op Emmeloord. We staan de komende jaren dan ook voor belangrijke (herstructurerings)opgaven onder andere voor het centrum van Emmeloord met de schillen er omheen. Voor de komende jaren vinden we het belangrijk van binnenuit te werken, eerst herstructureren, renoveren en revitaliseren en dan naar buiten kijken.
We formuleren een stedelijke ontwikkeling die in dit gebied nodig is en structureren deze. Een samenhangend verhaal van vorm en functie, een stedelijk antwoord op de bestaande maar ook toekomstige ontwikkelingen. Op naar de tweede oplevering van Emmeloord!
In het tweede boek hebben we een aantal opgaven voor de komende jaren geformuleerd.
Door met de opgaven aan de gang te gaan wordt de transitie van bescheiden stad naar een duidelijke polderstad in gang gezet. Het is tijd om gebaren en/of keuzes te maken. Dat wil zeggen markante gebouwen op plekken die daarvoor bedoeld zijn, landmarks plaatsen/maken die horen bij de stad, en structuren die helder zijn. Hierbij kunt u ook denken aan stadspoorten, en bijvoorbeeld aan een boulevard om juist de polderstad aan het water zichtbaar te maken. Maar ook de kwaliteiten die de stad nu al heeft meer benadrukken en uitdragen.
Dit onderzoek geeft richting aan ons denken over stijlen, vormen en structuren die de nieuwe opgave laten aansluiten op de hoofdgedachten in het verleden. Hierdoor kan Emmeloord zich doorontwikkelen vanuit haar oorsprong naar oplossingen van deze tijd.

Laat u verrassen en veel leesplezier,

Wouter Ruifrok
Wethouder
Gemeente Noordoostpolder
Ton Beurmanjer
directeur/bestuurder Mercatus