Home (2)

Noordoostpolderstad Emmeloord
Gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus hebben het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de (historische) waarden van Emmeloord. We noemen deze waarden, die zich toespitsen op het landschap, de stedenbouw en de architectuur, het ‘DNA van Emmeloord’.

Emmeloord is niet ontstaan in een langdurig groeiproces. Het oorspronkelijk ontwerp voor de polderstad is het resultaat van gedegen studie en weloverwogen planologisch handelen tussen 1940 en 1960. Kenmerkend voor de Noordoostpolder -en later nooit meer in die mate uitgevoerd in Nederland- is de centrale regie. Dit resulteerde in een sterk samenhangend en evenwichtig beeld.
De stad bestaat inmiddels vijftig jaar en dit beeld is nog steeds goed herkenbaar, met name in het stadsdeel dat werd gebouwd conform het vastgestelde ontwerp uit 1947, nu het stadsgebied tussen de vaarten, het over de vaart gelegen bedrijventerrein Zuidervaart en het Emmelerbos.
Emmeloord is op vele manieren verbonden aan de Noordoostpolder en de tien polderdorpen. Het ‘DNA’ van de polder en de polderdorpen is terug te herkennen in de stad. Dit gecombineerd met haar centrale ligging, haar zichtbaarheid vanuit de gehele polder en haar functie als voorzieningencentrum van de polder maken haar tot de polderstad van de Noordoostpolder. Een polderstad, die geen enkele andere plaats gebouwd had kunnen worden.
Het landschap van de Noordoostpolder, de polderstad en de tien polderdorpen samen vormen een uniek integraal ontworpen gebied.
De stad heeft sinds de eerste aanleg groei meegemaakt en is doorontwikkeld. De samenleving is ten opzichte van de jaren vijftig veranderd. Er is vraag naar meer diversiteit en flexibiliteit ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.

 dieper-graven-geel