Home

In de twaalfde provincie van Nederland, Flevoland, ligt de Noordoostpolder. Dit overwegend agrarisch gebied telt 65.319, waarvan 46.371 inwoners in de polder en 18948 op Urk (bron: CBS, 1 februari 2012). Het totale landoppervlakte is 471,54 km2, waarvan 460 km2 nieuwe polder. In 1918 begint de geschiedenis van de Noordoostpolder, zoals hij nu is, met het aannemen van de Zuiderzeewet. Deze wet bepaalde de aanleg van de Afsluitdijk en de droogmaking van (een deel van) de Zuiderzee. In 1942 viel de Noordoostpolder droog en kon worden begonnen met de ontginning en inrichting van dit nieuwe land. Dit gebeurde onder leiding van de Directie van de Wieringermeer. Oorspronkelijk werd de nieuwe polder gepland voor 40.000 inwoners. Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat ze is ontworpen als eenheid, waarbij landschap, stedenbouw en architectuur onderdeel uitmaken van één integraal ontwerp. Voor de nieuwe polder waren verschillende namen in omloop; zo werd in 1944 de naam Urkerland vastgelegd, net als de namen van de dorpen. In 1948 werd Noordoostpolder de officiële naam.